aangiften loonheffingen

Als u werkgever bent, is er een wettelijke verplichting om een loonadministratie bij te houden. Aan de hand daarvan dient u elke maand of elke vier weken aangifte loonheffingen te doen.

Tot het loon behoort niet alleen loon in geld, maar ook loon in natura. Onder loon in natura wordt onder andere verstaan privegebruik auto.

Bij de aangifte loonheffingen kunt u te maken krijgen met diverse eindheffingen en premiekortingen. Ook zult u moeten kiezen voor het al dan niet toepassen van de werkkostenregeling.

De Baak Adviesgroep kan voor u met gebruikmaking van de voor u van toepassing zijnde regelingen, een juiste aangifte loonheffingen verzorgen.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon 0111-641557
Fax 0111-641761 Privacy verklaring
E-mail debaak@solcon.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 22025442
BTW nr. NL0063.63.994.B01

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs