indienen bezwaarschriften

Het indienen van een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag of beschikking vereist specifieke vaardigheden. Het bezwaarschrift moet aan een aantal formele voorwaarden voldoen en tevens tijdig worden ingediend. Als de termijn voor het tijdig indienen van een bezwaarschrift is verstreken, is er namelijk geen mogelijkheid meer om in beroep te gaan. Het is daarom belangrijk om de fiscale spelregels goed in acht te nemen en De Baak Adviesgroep uw bezwaarschrift te laten indienen.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon 0111-641557
Fax 0111-641761 Privacy verklaring
E-mail debaak@solcon.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 22025442
BTW nr. NL0063.63.994.B01

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs