Nieuws

We krijgen regelmatig de vraag waar de definitieve beschikking toeslagen blijft, omdat de definitieve aanslag inkomstenbelasting al lang is ontvangen. Het kan echter, na afloop van het belastingjaar, nog maximaal drie jaar duren voordat er bericht van de toeslagen komt.
De definitieve beschikking toeslagen ontvangt u dus niet gelijk met de definitieve aanslag inkomstenbelasting.

Onderstaande procedure is door ons kantoor voor een client gevoerd:

Eerdere mededeling dat geen aangifte was uitgereikt verhinderde boete niet

X ontving een aanslag inkomstenbelasting 2009 met een verzuimboete van 226 euro, omdat hij te laat aangifte had gedaan. Hij was op 30 november 2010 uitgenodigd om uiterlijk 1 januari 2011 aangifte te doen, maar had dat ondanks herinneringen en een aanmaning pas na een telefonisch verzoek op 16 mei 2011 gedaan. X ging in beroep tegen de boete. Begin 2010 had zijn gemachtigde telefonisch aan de Belastingdienst gevraagd of voor 2009 een aangiftebiljet was uitgereikt en daarop was geantwoord dat dit niet het geval was. Hof Den Bosch besliste in navolging van Rechtbank Breda dat geen sprake was van afwezigheid van alle schuld, omdat X niet had gereageerd op diverse schriftelijke waarschuwingen en een aanmaning. Daar deed niet aan af dat X op een eerder moment te horen had gekregen dat geen aangiftebiljet was uitgereikt en geen verplichting tot het doen van aangifte bestond. X mocht daaraan volgens het Hof redelijkerwijs niet de conclusie verbinden dat niet alsnog een aangiftebiljet zou worden uitgereikt en ook niet dat hij geen aangifte hoefde te doen wanneer hij daartoe alsnog zou worden uitgenodigd. De inspecteur had terecht een verzuimboete opgelegd. Wel was de boete van 226 euro volgens het Hof te hoog. Een boete van 75 euro was in dit geval passend en geboden. Het Hof merkte hierbij op dat deze beslissing over de strafmaat door de belastingrechter niet hoefde te worden gemotiveerd.
Hof Den Bosch, 27-6-2013, nr. 12/681 (Fida 20135523)
(Bron Fiscaal up to date van 10 september 2013).


U bent gewend om van de belastingdienst een aangiftebrief omzetbelasting te ontvangen. Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2014 krijgt u die niet meer. Het toezenden van de acceptgiro vervalt al per 1 december 2013. U moet dus zelf in de gaten houden dat er aangifte gedaan moet worden en wanneer. Daarvoor heeft de belastingdienst wel wat mogelijkheden als geheugensteuntje in het leven geroepen. Als u bijvoorbeeld bent ingelogd op het beveiligde deel van de site van de belastingdienst, treft u daar de inlever- en betaaldata maar ook de betalingskenmerken aan.

Uiteraard ontnemen wij u graag de zorg voor een tijdige BTW-aangifte.

Arbeidsrecht Actueel

De onderstaande artikelen zijn geplaatst onder verantwoordelijkheid van Kantoor Mr. van Zijl advocaten te Tilburg.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon 0111-641557
Fax 0111-641761 Privacy verklaring
E-mail debaak@solcon.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 22025442
BTW nr. NL0063.63.994.B01

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs