advisering arbeidsrecht

Op het gebied van het arbeidsrecht kunnen er vele vragen leven. Als u voor de eerste maal personeel in dienst neemt, komt er veel op u af. Bijvoorbeeld de aanmelding bij de belastingdienst, waarbij de sectorindeling aan de orde komt. De sectorindeling is onder meer van belang voor de hoogte van de te betalen sociale verzekeringspremies. Verder is het de vraag of er een CAO van toepassing is en zo ja, welke. Eveneens krijgt u te maken met het opstellen van de arbeidsovereenkomst. Daarin dient opgenomen te worden welke proeftijd er van toepassing is en voor welke tijd de arbeidsovereenkomst wordt aangegaan. U moet zich aanmelden bij de Arbodienst en een verzuimverzekering afsluiten. Daarnaast zal de afweging plaats moeten vinden of het aantrekkelijk is om eigenrisicodrager te worden. Ook kan het voor u onduidelijk zijn of de directeur-grootaandeelhouder (DGA) verzekeringsplicht heeft.
De Baak Adviesgroep heeft op al deze vragen voor u een pasklaar antwoord en deelt dit graag met u.


De Baak Adviesgroep

Ribesstraat 20, 4306AS Nieuwerkerk
Telefoon 0111-641557
Fax 0111-641761 Privacy verklaring
E-mail debaak@solcon.nl
Bankrek.nr. NL34INGB0003424769
KvK nr. 22025442
BTW nr. NL0063.63.994.B01

LinkedIn
NIBA, Stichting Nationaal Instituut voor Belasting- en Bedrijfsadviseurs
NOAB, de Nederlandse Orde van Administratie- en Belastingdeskundigen
Register Belastingadviseurs